Tjenester
dots

Et tverrfaglig kompetansemiljø

Våre erfarne konsulenter bistår med

 • Innsikt, idé og konseptutvikling.
 • Utvikling av digitale og ikke-digitale løsninger.
 • Innføring og gevinstrealisering

Tjenester:

Prosjektledelse og fasilitering

Prosjektledelse og prosjektstøtte

Vi tilbyr konsulenter som bistår i alle faser av utviklingsarbeid. Vi har erfaring fra både smidig- og fossefallprosjekter. Våre konsulenter tilpasser og kombinerer metodikk til omgivelsene og problemstilling.

Eksempler på roller:

 • Prosjektleder
 • Produkteier/produktansvarlig
 • Prosjektstøtte

Fasilitering og prosessledelse

Vi tilbyr konsulenter som leder og fasiliteter prosesser. Vi bidrar i design av strategier, tjenester, arbeidsprosesser og digitale løsninger. Våre erfarne konsulenter mestrer både den digitale og fysiske møteplassen.

Eksempler på roller:

 • Prosessleder
 • Fasilitator
 • Smidig coach
 • Scrum master

Kontaktperson

Rune Stenhaug

Seniorrådgiver

Endringsledelse og gevinstrealisering

Endringsledelse og gevinstrealisering

Vi tilbyr konsulenter som utfører endringsanalyser, definerer gevinster, lager strategier og planer for å ta i bruk nye løsninger, former opplæring- og kommunikasjonsmateriell, og gjennomfører gevinstmålinger.

Våre konsulenter forstår at gevinstrealisering betyr endringer av folks kunnskap, ferdigheter og holdninger.

Eksempler på roller:

 • Innføringsleder
 • Gevinstleder
 • Kommunikasjonsansvarlig
 • Opplæringsansvarlig

Organisasjonsutvikling og ledelse

Vi tilbyr konsulenter som bistår med organisasjons- og kulturutvikling i forbindelse med digitalisering. Vi utfører analyser for å finne ut hvor skoen trykker, former og planlegger tiltak, fasiliteterer leder- og gruppesamlinger, og er sparringspartner for ledere.

Eksempler på roller:

 • Rådgiver organisasjon- og virksomhetsutvikling
 • Sparringspartner
 • Fasilitator av leder- og medarbeidersamlinger

Kontaktperson

Inga-Marie Hogrenning Raic

Avdelingsleder / seniorrådgiver

Tjenestedesign og arkitektur

Tjenestedesign

Vi tilbyr konsulenter som leder og bidrar i alle faser av en designprosess – fra innsikt, konseptutvikling, testing og prototype. Vi bidrar i design av strategier, tjenester, arbeidsprosesser og digitale løsninger.

Eksempler på roller:

 • Tjenestedesigner
 • Metodefaglig rådgivning

Arkitektur

Vi tilbyr konsulenter som utfører analyser av nåværende arkitektur, definerer målbilde, former strategi og planer for realisering, og deltar i forbedringsarbeid.

Eksempler på roller

 • Virksomhetsarkitekt
 • Funksjonell arkitekt
 • Løsningsarkitekt

Kontaktperson

Henrik Johansson

Seniorrådgiver

IT-rådgivning og sikkerhet

IT-rådgivning

Vi tilbyr konsulenter som utfører analyser av IT-området, definerer målbilde, former tiltak, og deltar i forbedringsarbeid.

Eksempler på roller

 • Rådgiver ITSM
 • Rådgiver skytransformasjon
 • Rådgiver IT-ledelse og organisering

Sikkerhet og sikrede plattformer

Vi tilbyr konsulenter som bistår med IT-sikkerhet og utvikler sikre plattformer. Våre konsulenter har erfaring med løsninger som er på bakken, skyen eller begge deler.

Eksempler på roller:

 • Sikkerhetsrådgiver
 • Infrastrukturarkitekt
 • Systemutvikler

Kontaktperson

Torgeir Woie

Avdelingsleder / seniorrådgiver

Sysint fakta

Daglig leder

Øystein Western
+47 92 61 17 25

 • Styreleder: Björn Karlsson
 • Revisor: Mazars
 • Org. nr: 825 838 392
 • Etablert: 2001
 • Omsetning 2022: 89,2 MNOK

Sysint er en del av MilDef Group

MILDEF Logo Hvit

Sysint fakta

Daglig leder

Øystein Western
+47 92 61 17 25

 • Styreleder: Björn Karlsson
 • Revisor: Mazars
 • Org. nr: 825 838 392
 • Etablert: 2001
 • Omsetning 2022: 89,2 MNOK

Sysint fakta

Sysint er en del av MilDef Group

MILDEF Logo Hvit