Personvernerklæring

Personvernerklæring

Denne personvern­erklæringen gjelder for behandlingen av person­opplysninger som gjøres av Sysint AS på våre nettsteder sysint.no.

Personvern

Vi er opptatt av at du som bruker av våre nettsider forstår hvordan vi håndterer data vi samler inn, og har tillit til at vi respekterer brukernes personvern. Denne personvernerklæringen forklarer hvilke data vi samler inn, hvordan vi gjør det, hvor vi lagrer data og hva vi bruker dem til.


Behandling av personopplysninger i Sysint AS

Denne personvernerklæringen handler om hvordan Sysint AS samler inn og benytter personopplysninger. Når du er i kontakt med oss, for eksempel som kunde, samarbeidsparter eller som konsulent hos en samarbeids-
partner behandler Sysint AS personopplysninger om deg. Nedenfor finner du derfor informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor vi gjør dette og dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler er Sysint AS 
ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Sysint AS er:

Adresse: Munkedamsveien 53B, Oslo
E-post: Firmapost@sysint.no
Telefon: +4723897325
Organisasjonsnr.: NO825838392MVA

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss.

Denne erklæringen oppdateres fortløpende.


Hvorfor samler vi inn personopplysninger  og hva slags informasjon samler vi inn

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi samler inn følgende personopplysninger til formålene angitt her:

 1. Etablering av kundeforhold og administrasjon av kundeforholdet. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon, dokumentasjon av identitet, betalingsopplysninger mv.
 2. Utleie av konsulenter. Det behandles i denne forbindelse personopplysninger som er nødvendige i relasjon til den aktuelle forespørselen/oppdragsmulighet, inklusive CV.
 3. Fakturering og betaling. Det behandles i denne forbindelse kontaktinformasjon og betalingsinformasjon.
 4. Utsendelse av markedsføring, nyhetsbrev og annen relevant informasjon om vår virksomhet. I denne sammenheng behandles navn og e-postadresse.
 5. Brukere av våre nettsteder. I denne sammenhengen registreres din IP-adresse. Vi knytter ikke denne opplysningen direkte til deg som bruker, men registrerer opplysningene for å kunne forbedre og videreutvikle sidene våre. Dette skjer via Google Analytics. For eksempel gir besøksstatistikken oss svar på: hvor mange som besøker våre ulike sider, hvor lenge besøket varer, søkeord, hvilke nettsider brukerne kommer fra, hvilke nettleser som benyttes og vanligste skjermoppløsning. Denne informasjonen gjør det mulig for oss å forbedre og videreutvikle sidene våre for å gi deg relevant informasjon og en brukervennlig opplevelse.
 6. Informasjon om potensielle kunder og samarbeidspartnere. I denne forbindelse behandles offentlig oppgitt kontaktinformasjon.
 7. Rekruttering. I denne sammenheng behandles CV, søknad, attester, vitnemål, uttalelser fra referanser, interne vurderinger/intervjureferater, eventuelt personlighetstester og evnetester.
 8. Sikkerhet. I denne forbindelse behandles logger på servere, avdekking, oppklaring og oppfølgning av sikkerhetshendelser mv.
 9. Bruk av informasjonskapsler (cookies) til statistikk og nettsideutvikling. Vi samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på våre nettsteder. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel «Google Crome»), skjermoppløsning og avsendernettside. «Cookies» er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid.

Hvis du ikke ønsker at vi skal samle inn anonyme data, så kan du melde deg av denne innsamlingen hos Google eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din egen nettleser/datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.


Det rettslige grunnlaget for vår behandling

All vår behandling av persondata skjer på grunnlag av personopplysningsloven og GDPR

 • GDPR artikkel 6 nr. 1. bokstav a, b, c og/eller f:
 • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en avtale som den registrerte er part i
 • behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse
 • behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse
 • behandlingen skjer på grunnlag av samtykke
 • samtykke fra den som mottar markedsføringen etter markedsføringsloven § 15 som regel kunde, konsulent eller kontaktperson hos en partner eller kunde.
 • GDPR artikkel 6 (1) bokstav f (behandlingen er nødvendig for formål knyttet til berettiget interesse). Vi har vurdert det slik at denne behandlingen er nødvendig for å ivareta informasjonssikkerhet 
og hindre uautorisert utlevering av personopplysninger.

Utlevering av personopplysninger til andre

Vi utleverer eller overførte ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag eller pålegg for slik utlevering. Eksempler på dette vil typisk være rettslig forpliktelser som pålegger oss 
å gi ut informasjonen til politi, domstoler eller offentlige organer.

Sysint AS bruker videre databehandlere til å behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i alle ledd av behandlingen. Vi benytter oss av følgende databehandlere per i dag:

 • Microsoft – leverandør av IT-systemer og IT-driftstjenester
 • Tripletex – leverandør av økonomisystemer
  All behandling av personopplysninger som vi foretar skjer innenfor EU/EØS-området

Klager

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.


Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket 
om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. I tillegg vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.


Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling og på visse vilkår rette innsigelse mot behandlingen. Du kan lese mer om disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

For å ta i bruk dine rettigheter må du ta kontakt med oss på e-post eller telefon. Vi vil svare på din henvendelse så fort som mulig, og senest innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av person- opplysninger hos oss. Den enkleste måten å gjøre dette på er å melde deg av nyhetsbrevet ved å følge avmeldingslenken i hver nyhetsbrev. Du kan også ta kontakt med oss på e-post eller telefon.